BEMUTATKOZUNK

Anexa 1

A templom története

Szilágynagyfalu ősi magyar, Árpád-kori település. Első írásos említése a Váradi Regestrumban található „villa NOG” bejegyzéssel 1213-ban.

Anexa 2

Lelkipásztor

1975. október 23-án születtem Szilágysomlyón. Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd 1994-ben felvételt nyertem a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe.

Presbitérium

Főgondnok: Balázs Ernő
Gondnok: Fazakas Lajos

Egyháfiak: Kincses Csaba
Király Attila

Munkatársak